اخبار

کارگاه تخصصی تعمیر پرینتر

برگزاری کارگاه تخصصی تعمیر پرینتر در 1 شهریور ماه 1393 با ارائه تجهیزات عملی دوره به نفرات

ادامه

دوره تخصصی CVOIP

برگزاری دوره تخصصی CVOIP بااستفاده از امکانات آموزشی مخابرات در26 مردادماه 1393

ادامه

سمینار علمی

سمینار علمی بهبود سبک زندگی، نیاز عصر تکنولوژی در 31 تیرماه 1393 برگزار گردید. 

ادامه

مراسم تودیع و تشکر

مراسم تودیع و تشکر از زحمات گرانقدر جناب آقای مهندس مرتضوی و آقای مهندس عزیزی 

ادامه

همکاری با مجتمع آموزشی متاکو

مجتمع آموزشی متاکو از اساتید مجرب دعوت به همکاری می نماید.

ادامه

برگزاری دوره میکروتیک

برگزاری دوره تخصصی میکروتیک در 31,30,29 مرداد ماه 1393

ادامه

کارگاه تخصصی تعمیرات Lap Top

برگزاری کارگاه تخصصی lap Top در 29 مرداد ماه 1393 (ارائه تجهیزات عملی دوره به نفرات)

ادامه

اخبار آموزش