اخبار

آموزش زبان برنامه نویسی Python(پایتون)

 Pythonآموزش زبان برنامه نویسی (پایتون) در 1 بهمن 1393 برگزار گردید.

ادامه

برگزاری دوره میکروتیک

 دوره میکروتیک در 18،17 و 19 دی ماه 1393 با حضور جناب آقای مهندس رضا مقدم برگزار گردید.

ادامه

از متاکو عیدی بگیرید!

برگزاری کمپ های ویژه اسفند 1393 و فروردین 1394 در متاکو

ادامه

بیستمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری

بیستمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری Autocom 2014، سوم تا هفتم دی ماه 1393 برگزار گردید.

ادامه

برگزاری دوره معماری Post Production

 با Post Production به اثر خود رنگ و لعاب ببخشید.

ادامه

برگزاری دوره نحوه محاسبات عوارض و تراکم ساختمان

 دوره نحوه محاسبات عوارض و تراکم ساختمان در 13 دی 1393 برگزار گردید.

ادامه

دوره طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی

دوره طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی  در 21 و 22 مهرماه 93 با همکاری سندیکای صنعت برق ایران در تهران برگزار گردید.

ادامه

دوره آموزشی ارتقاء دانش از MCSE2003& MCITP2008 به MCSA2012

برگزاری دوره آموزشی ارتقاء دانش ازMCSE2003& MCITP2008بهMCSA2012  

ادامه

دوره آموزشی زبان تخصصی

 دوره آموزشی زبان تخصصی  کامپیوتر 20 آذر 93 برگزار گردید.

ادامه

دوره آموزشی Network Monitoring

 دوره آموزشی Network Monitoring  در27 آذر , 4 دی 1393 برگزار گردید. 

ادامه

اخبار آموزش