اخبار

برگزاری دوره های آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی

برگزاری دوره های آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی

ادامه

برگزاری کمپ آموزشی کنترل پروژه (MSP)

برگزاری کمپ آموزشی کنترل پروژه با نرم افزار Microsoft Project 2013

ادامه

برگزاری دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق

برگزاری دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق ویژه آزمون مرداد 94

ادامه

آموزش زبان برنامه نویسی Python(پایتون)

 Pythonآموزش زبان برنامه نویسی (پایتون) در 1 بهمن 1393 برگزار گردید.

ادامه

دوره تخصصی CVOIP

 دوره تخصصی CVOIP بااستفاده از امکانات آموزشی مخابرات در 23 فروردین 94 برگزار گردید.

ادامه

همکاری با مجتمع آموزشی متاکو

مجتمع آموزشی متاکو از اساتید مجرب دعوت به همکاری می نماید.

ادامه

برگزاری دوره میکروتیک

برگزاری دوره تخصصی میکروتیک در2 , 3 ,4 اردیبهشت 1394

ادامه

اخبار آموزش