اخبار

کمپ آموزشی میکروتیک

برگزاری کمپ آموزشی میکروتیک MTCNA  در مهرماه 94

ادامه

برگزاری دوره نرم افزار آماری SPSS

برگزاری دوره نرم افزار آماری SPSS  در مهرماه 94

ادامه

برگزاری دوره مجلات الکترونیکی

برگزاری دوره مجلات الکترونیکی در مهرماه 94

ادامه

برگزاری دوره آموزشی Android

برگزاری دوره آموزشی  Android Programming

ادامه

برگزاری دوره AWAE

برگزاری دوره AWAE در مهرماه 94

ادامه

همکاری با مجتمع آموزشی متاکو

مجتمع آموزشی متاکو از اساتید مجرب دعوت به همکاری می نماید.

ادامه

اخبار آموزش