اخبار

بیستمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری

بیستمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری Autocom 2014، سوم تا هفتم دی ماه 1393 ساعت 15 الی 21

ادامه

برگزاری دوره معماری Post Production

 با Post Production به اثر خود رنگ و لعاب ببخشید.

ادامه

برگزاری دوره نحوه محاسبات عوارض و تراکم ساختمان

برگزاری دوره نحوه محاسبات عوارض و تراکم ساختمان در 13 دی 1393 

ادامه

دوره طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی

دوره طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی  در 21 و 22 مهرماه 93 با همکاری سندیکای صنعت برق ایران در تهران برگزار گردید.

ادامه

دوره آموزشی ارتقاء دانش از MCSE2003& MCITP2008 به MCSA2012

برگزاری دوره آموزشی ارتقاء دانش ازMCSE2003& MCITP2008بهMCSA2012  

ادامه

دوره آموزشی زبان تخصصی

برگزاری دوره آموزشی زبان تخصصی کامپیوتر 

ادامه

دوره آموزشی Network Monitoring

برگزاری دوره آموزشی Network Monitoring  در27 آذر , 4 دی 1393 

ادامه

مدیریت کنترل پروژه MSP

برگزاری دوره آموزشی مدیریت کنترل پروژه MSP  در 13 آذر 93

ادامه

آزمون آزمایشی نظام مهندسی

آزمون آزمایشی نظام مهندسی  تاسیسات برقی  16 آبان برگزار گردید.

ادامه

دوره تخصصی آموزش تعمیرات پرینتر

 دوره تخصصی تعمیر پرینتر در 17 آبان 1393 برگزار گردید.

ادامه

اخبار آموزش