اخبار

دوره های تخصصی میکروتیک

برگزاری دوره های تخصصی میکروتیک 

ادامه

برگزاری دوره SPSS

برگزاری دوره نرم افزار آماری SPSS 

ادامه

برگزاری دوره مجلات الکترونیکی

دوره مجلات الکترونیکی در مهرماه 94 برگزار شد.

ادامه

برگزاری دوره آموزشی Android

برگزاری دوره آموزشی  Android Programming

ادامه

همکاری با مجتمع آموزشی متاکو

مجتمع آموزشی متاکو از اساتید مجرب دعوت به همکاری می نماید.

ادامه

اخبار آموزش